Onemogućavanje pretrage direktorijuma i indeksiranja

Pretraga direktorijuma može da pomogne hakerima da pronađu određene fajlova koji imaju poznate slabosti i tako vam upadnu na sajt.

Može se koristiti da se vide vaši direktrorijumi, fajlovi, slike, izvorni kod, stoga preporučujemo da isključite ovu mogućnost.

Ovo se radi preko poznatog načina iz prošlih lekcija. Potrebno je da se izmeni .htaccess fajl iz root direktorijuma. Potrebno je dodati jednu liniju na kraju fajla:

Options -Indexes

Nakon ovoga pretraga foldera biće onemogućena, i ko pokuša biće poslat na 404 stranu.