Onemogućavanje editovanja fajlova

U worpressu postoji editor koda koji vam omogućava da ručno menjate kod vaših dodataka i tema. Apperance -> Theme Editor

Jako zgodna stvar ali u pogrešnim rukama može biti velika opasnost za bezbednost.

Ovo se rešava izmenom wp-config.php fajla. Ovaj fajl možete izmeniti korišćenjem FTP klijenta kao u prošlim lekcijama ili korišćenjem cPanel-a.

Potrebno je da samo dodate sledeci kod na kraju fajla:

// Disallow file edit
define( 'DISALLOW_FILE_EDIT', true );