Onemogućavanje pristupa admin delu

Moguće je napraviti da pristup admin delu Vašeg sajta imaju samo određene IP adrese. Ovo onemogućava hakerima da uopšte pokušaju da provale vaše podatke za prijavu.

Ovo se radi pomoću .htaccess fajla isto kao u četvrtoj lekciji.

Sve što je potrebno je da napravite tekstualni fajl sa nazivom .htaccess sa tekstom

Order, Deny, Allow

Deny from all

Allow from [vaša ip adresa]

Potrebno je da ovaj fajl, korišćenjem FTP klijenta podignete u public_html/wp-admin direktorijum. Moguće je uneti više IP adresa, samo napravite razmak između.

Za ovaj korak je bitno da imate statičku IP adresu koja se ne menja jer u suprotnom ćete izgubiti pristup sajtu.